Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej

2019L

Kod przedmiotu1960N2-PORZP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającenauk ao państwie i prawie
Wymagania wstępnepodstwowa wiedza o prawie
Opis ćwiczeńanaliza podstawowych instrumentów prawnych w zakresie prawa obronnego RP; kompetencje organów władzy w zakresie obronności RP;
Opis wykładówKonstytucyjne podstawy obronności RP; kompetencje konstytucyjnych organów władzy w zakresie obronności RP; czas i stan wojny - pojęcie; stany nadzwyczajne w RP; dokumenty rządowe w zakresie obronności RP; reformowanie SZ RP i dowodzenia
Cel kształceniaPoznanie podstaw prawnych systemu obrony RP.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Bojarski, wyd. Warszawa, Współdziałanie administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu administracyjno-prawnym, , 2017r., tom
Uwagi