Praktyka

Practice

2020Z

Kod przedmiotu1960N2-PRAKT
Punkty ECTS 6,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., 1) .............., ..............., ..........., .......... 2) ..............., ................, ..............., .......... 3) .............., ................., .............., .......... , ., . 2) ., ., ., . 3) ., ., ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi