Ratownictwo medyczne (teoria i praktyka)

2020L

Kod przedmiotu1960N2-RATMED
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Polska Rada Resustytacji, Wytyczne resuscytacji 2015. , ., 2015 2) Campble J.E., International Trauma Life Support. Ratownictwo Przedszpitalne w urazach, ., 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi