Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV

MA Seminar and Thesis IV

2020L

Kod przedmiotu1960N2-SEMDYP4
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) 1) Żebrowski W. ,, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, , NP UWM, , 2008 2) 2) Babbie E.,, Badania społeczne w praktyce, , PWN, , 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi