Ugrupowania ekstremistyczne

2020L

Kod przedmiotu1960N2-UGREK
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria.
Wymagania wstępneZnajomość historii XX w.
Opis ćwiczeńDefinicja ekstremizmu. Rodzaje ekstremizmu: ekstremizm prawicowy i lewicowy. Zagrożenia związane ze współczesnymi ruchami ekstremistycznymi (terroryzm, zamachowcy – samobójcy, separatyzmy, populizm). Ugrupowanie ekstremistyczne: IRA, ETA, RAF.
Opis wykładówTerroryzm. Ugrupowania terrorystyczne. Ugrupowania skrajnej prawicy w Republice Federalnej Niemiec. Anarchizm, ugrupowania anarchistyczne.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania ugrupowań ekstremistycznych.
Literatura podstawowaOlszewski E., Doktryny i Ruchy Współczesnego Ekstremizmu Politycznego, Wrocław 2010; Tokarczyk, R., Współczesne doktryny polityczne, Kraków 1998;Jakubowska, U., Ekstremizm polityczny. Studium psychologiczne, Gdańsk 2005. aaaaaaaa
Literatura uzupełniająca1) Morska-Bonkiewicz A., wyd. Dolnosląska Wyższa Szkoła Edukacji, Ekstremizm polityczny we współczesnym świecie, 2012r., tom 2) Zimny M. , wyd. Diffin, Terroryzm samobójczy, 2017r., tom
Uwagi