Zespoły reagowania kryzysowego

2020Z

Kod przedmiotu1960N2-ZRK
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołębiewski J., Zarządzanie kryzysowe w świetle wymogów bezpieczeństwa, SAPSP, 2011 2) Lisowski A, Skutki występowania wybranych zagrożeń naturalnych i ich percepcje w Polsce, UW, 1993 3) Marczak J., Samoorganizacja społeczeństwa powszechnego. Samoobrona powszechna III RP, AON, 2000 4) Tyrała P., Zarządzanie kryzysowe, Marszałek, 2003 5) Zdrojewski B., Teoria Zarządzania Kryzysowego Zarys, WSPol, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi