Bezpieczeństwo zewnętrznych granic RP

2020Z

Kod przedmiotu1960S2-BZGRP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstwy bezpieczeństwa RP, system polityczny i prawny UE
Wymagania wstępnePodstawy bezpieczeństwa RP, system polityczny i prawny UE
Opis ćwiczeńPojęcie granicy wewnętrznej i zewnętrznej. Bezpieczeństwo granic I i II RP. Specyfika granicy Polski współczesnej. Schengen i Eurosur. Administracja publiczna i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zewnętrznych granic. Frontex. System bezpieczeństwa zewnętrznych granic. Zastosowanie metody "faktorów" (doskonalonej podczas stażu w BFU) do określenia tendencji w systemie bezpieczeństwa zewnętrznej granicy RP. Wskazanie kierunków modyfikacji oraz zwiększenia efektywności służb granicznych RP na granicach zewnętrznych (ćwiczenia dla potencjalnych kadr służb granicznych).
Opis wykładówPojęcie granicy zewnętrznej. Kodeks graniczny Schengen. System bezpieczeństwa zewnętrznych granic.Mocne i słabe aspekty bezpieczeństwa granicy zewnętrznej RP. Specyfika granicy z FR. Kwestie przekraczania granicy Schengen przez obywateli państw nie należących do UE. Postrzeganie granicy Schengen przez obywateli spoza UE. Kierunki wzmacniania kadr służb granicznych RP.
Cel kształceniaZaznajomienie z systemem bezpieczeństwa zewnętrznych granic RP, kodeksem granicznym Schengen
Literatura podstawowa1) 1) Paweł Bała, ,, "Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej", , t. 1, Warszawa, 2014r. 2) Marian Kuliczkowski, Przygotowania obronne w Polsce : uwarunkowania formalnoprawne, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji"., Warszawa, 2013r., "
Literatura uzupełniająca1) Ciecierski Marek (red. nauk.) , wyd. Warszawa, Bezpieczeństwo państwa i jego zagrożenia w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, kulturowej i prawnej, 2017r., tom 2) Bojarski Krzysztof, wyd. Warszawa, Współdziałanie administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu administracyjno-prawnym, 2017r., tom
Uwagi