Historia bezpieczeństwa świata i Polski

History of the seciruty of the World and Poland

2019L

Kod przedmiotu1960S2-HBSIP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria Polski i historia powszechna XIX wieku.
Wymagania wstępneWiedza z historii Polski i historii powszechnej z zakresu szkoły podstawowej i średniej
Opis ćwiczeń1. Dzieje porządku bezpieczeństwa obszaru śródziemnomorskiego w czasach starożytnych 2. Porządek europejski epoki średniowiecza. 3. Porządek europejski wczesnej nowożytności 4. Porządek europejski w XIX w. 5. Porządek europejski w XX w. 6. Dzieje bezpieczeństwa Polski piastowskiej 7. Historia bezpieczeństwa I RP 8. Historia bezpieczeństwa II RP 9. Najnowsze dzieje bezpieczeństwa Polski
Opis wykładów1. Dzieje porządku bezpieczeństwa obszaru śródziemnomorskiego w czasach starożytnych 2. Porządek europejski epoki średniowiecza. 3. Porządek europejski wczesnej nowożytności 4. Porządek europejski w XIX w. 5. Porządek europejski w XX w. 6. Dzieje bezpieczeństwa Polski piastowskiej 7. Historia bezpieczeństwa I RP 8. Historia bezpieczeństwa II RP 9. Najnowsze dzieje bezpieczeństwa Polski
Cel kształceniaRozumienie podstawowych problemów bezpieczeństwa na przestrzeni dziejów
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) P. Wieczorkiewicz, wyd. Wydawnictwo LTW, Między dwoma wrogami , 2014r., tom 2) A. Nowak, wyd. Biały Kruk, Uległość czy niepodległość, 2014r., tom
Uwagibrak uwag dodatkowych