Obwód kaliningradzki FR a bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego

Kaliningrad Region and the Security in the Baltic Sea Region

2020Z

Kod przedmiotu1960S2-OKFRBRMB
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceSystem bezpieczeństwa narodowego
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa narodowego
Opis ćwiczeńHistoria Prus Wschodnich. Powstanie obwodu kaliningradzkiego - rola mocarstw Geopolityczne położenie obwodu kaliningradzkiego. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna obwodu kaliningardzkiego. Uwarunkowania geograficzne i demograficzne obwodu kaliningradzkiego Życie polityczne w obwodzie kaliningradzkim
Opis wykładówBezpieczeństwo morskie - definicje i klasyfikacje. Współpraca obronna w regionie Morza Bałtyckiego Rola i zadania Rady Państw Morza Bałtyckiego. Rola i zadania Grupy Północnej Obwód kaliningradzki jako enklawa Współpraca
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przedstawienie roli i znaczenia Obwodu Kaliningradzkiego FR dla bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego
Literatura podstawowa1) W. Kotowicz, Życie polityczne Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, Grado, 2012 2) Chełminiak M., Obwód Kaliningradzki FR w Europie. Rosyjska enklawa w nowym międzynarodowym ładzie politycznym, DUET, 2009 3) Sawicki K., Obwód Kaliningradzki FR w ładzie międzynarodowym, DUET, 2013 4) Sakosn A., Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie, Oficyna Wydawnicza Retman, 2017 5) Modzelewski W.T., Polska a Obwód Kaliningradzki FR. Polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej, INP UWM, 2007
Literatura uzupełniająca1) Rokiciński K., wyd. Bel Studio, Zagrożenia asymetryczne w regionie bałtyckim, 2006r., tom 2) Palmowski T., wyd. ., Kaliningrad - szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej?: monografia społecznogospodarcza, 2013r., tom 3) Ligęza K., Bezpieczeństwo morskie państwa: zasady wykorzystania marynarki wojennej, 2014r., tom 4) Sakson A., wyd. Instytut Zachodni, Od Kłajpedy do Olsztyna : współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury, 2011r., tom
Uwagi