Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej

Defence Law of Poland

2019L

Kod przedmiotu1960S2-PORZP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaLITERATURA PODSTAWOWA 1) Paweł Bała, 2014r., "Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej", 2) Marian Kuliczkowski, 2013r., "Przygotowania obronne w Polsce : uwarunkowania formalnoprawne, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji".
Literatura uzupełniająca
Uwagi