Praktyka

Practice

2020Z

Kod przedmiotu1960S2-PRAKT
Punkty ECTS 6,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń-
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem praktyki jest zapoznanie się działalnością zawodową, organizacyjną wybranej instytucji. Konfrontacja zdobytej wiedzy teoretycznej i dotychczasowych doświadczeń praktycznych. Kształtowanie umiejętności zawodowych w warunkach naturalnych pracy instytucji bezpieczeństwa.
Literatura podstawowa1) -, -, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca1) -, tom
Uwagi-