Przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem regionalnym i lokalnym

Leadership in management of regional and local security

2019L

Kod przedmiotu1960S2-PZB
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty ze studiów I stopnia związane z bezpieczeństwem państwa
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania na poziomie lokalnym
Opis ćwiczeńKreowanie kompetencji przywódczych w kontekście bezpieczeństwa. Charakterystyka zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym. Determinanty skutecznego przywództwa i rozwiązywania problemów. Zadania i praca w grupach rozwijające myślenie strategiczne dotyczące planowania procesów związanych z przewodzeniem.
Opis wykładówTypologia i systematyka przywództwa. Teoretyczne podstawy wiedzy z zakresu zarządzania. Definicje i sposoby postrzegania przywództwa. Zarządzanie i podejmowanie ról przywódczych. Teoretyczne aspekty sprawowania władzy w organizacjach. Aspekt społeczny w kierowaniu zespołami ludzi.
Cel kształceniaZdobycie wiedzy na temat przywództwa i efektywnego zarządzania w kontekście bezpieczeństwa na poziomie regionalnym i lokalnym. Pogłębienie zagadnień na temat metod zarządzania i pełnienia ról przywódczych w zakresie bezpieczeństwa
Literatura podstawowa1) Koźmiński A., Piotrowski W., 2010r., "Zarządzanie. Teoria i praktyka", wyd. PWN, 2) Blanchard K., 2009r., "Przywództwo wyższego stopnia", wyd. PWN, 3) Koźmiński A., 2013r., "Zarządzanie w warunkach niepewności", wyd. PWN, 4) Urban A., 2011r., "Bezpieczeństwo społeczności lokalnych", wyd. ŁOŚGRAF, 5) Lisiecki M., 2011r., "Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym", wyd. ŁOŚGRAF.
Literatura uzupełniająca1) J. Brillman, wyd. ., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, 2002r., tom 2) M. Hartliński, wyd. INP UWM, Przywództwo polityczne. Wprowadzenie, 2012r., tom 3) Stoner, Freeman, Gilbert, wyd. PWN, Kierowanie, 2001r., tom
Uwagi-