Ugrupowania ekstremistyczne

2020L

Kod przedmiotu1960S2-UGREK
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria.
Wymagania wstępneZnajomość historii XX w.
Opis ćwiczeńDefinicja ekstremizmu. Rodzaje ekstremizmu: ekstremizm prawicowy i lewicowy. Zagrożenia związane ze współczesnymi ruchami ekstremistycznymi (terroryzm, zamachowcy – samobójcy, separatyzmy, populizm). Ugrupowanie ekstremistyczne: IRA, ETA, RAF.
Opis wykładówTerroryzm. Ugrupowania terrorystyczne. Ugrupowania skrajnej prawicy w Republice Federalnej Niemiec. Anarchizm, ugrupowania anarchistyczne.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania ugrupowań ekstremistycznych.
Literatura podstawowa1) Olszewski E., Doktryny i Ruchy Współczesnego Ekstremizmu Politycznego, UMCS, 2010 2) Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, Zakamycze, 1998 3) Jakubowska, U., Ekstremizm polityczny. Studium psychologiczne, Wydawnictwo Gdańskie, 2005 4) Wojciechowski S., Terroryzm na początku XXI wieku, Branta, 2011
Literatura uzupełniająca1) Morska-Bonkiewicz A., wyd. Dolnosląska Wyższa Szkoła Edukacji, Ekstremizm polityczny we współczesnym świecie, 2012r., tom 2) Zimny M. , wyd. Diffin, Terroryzm samobójczy, 2017r., tom
Uwagi