Zespoły reagowania kryzysowego

2020Z

Kod przedmiotu1960S2-ZRK
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołębiewski J., Zarządzanie kryzysowe w świetle wymogów bezpieczeństwa, t. , , 2011, s. 2) Lisowski A, Skutki występowania wybranych zagrożeń naturalnych i ich percepcje w Polsce, t. , , 1993, s. 3) Marczak J., Samoorganizacja społeczeństwa powszechnego. Samoobrona powszechna III RP, t. , , 2000, s. 4) Tyrała P., Zarządzanie kryzysowe, t. , , 2003, s. 5) Zdrojewski B., Teoria Zarządzania Kryzysowego Zarys, t. , , 2014, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi