Gastronomia - sztuka kulinarna - studia pierwszego stopnia - stacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Chemia w gastronomii
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Matematyka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Prowadzenie działalności gospodarczej
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Przedmiot podstawowy do wyboru 1
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Zarządzanie i marketing w gastronomii
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Analiza sensoryczna
5
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
5
40
15
Gastronomia w aspekcie historycznym, kulturowym, religijnym
1
ZAL-O
Wykład
15
Historyczne uwarunkowania żywności i żywienia
1
ZAL-O
Wykład
15
Muzyka w gastronomii
1
ZAL-O
Wykład
15
Pszczelarstwo i miodosytnictwo
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Sztuka aranżacji w gastronomii
1
ZAL-O
Wykład
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Biochemia żywności i żywienia
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Właściwości fizyczne żywności
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Żywienie człowieka i dietetyka
8
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Wykład
30
30
45
III - Kierunkowe
Analiza i ocena jakości żywności
4,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Gastronomia w sztuce
1
ZAL-O
Wykład
15
Kultura biesiadowania
1
ZAL-O
Wykład
15
Towaroznawstwo produktów pochodzenia roślinnego
4
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
6
24
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Mikrobiologia żywności
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Ogólna technologia żywności
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Przedmiot kierunkowy do wyboru 1
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 2
3
Przedmiot kierunkowy do wyboru 3
3
Technologia gastronomiczna
7
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
60
30
Towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
35
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Statystyka
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
III - Kierunkowe
Catering
1
ZAL-O
Wykład
15
Kuchnia naturalna, regionalna, tradycyjna
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Podstawy kelnerstwa i barmaństwa
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 4
3
Przedmiot kierunkowy do wyboru 5
3
Przedmiot kierunkowy do wyboru 6
3
Przedmiot kierunkowy do wyboru 7
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Technologia potraw mięsnych
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Towaroznawstwo napojów alkoholowych i bezalkoholowych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Aparatura gastronomiczna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Enologia
2
ZAL-O
ZAL
BRAK
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Ćwiczenia
15
15
0
Komputerowe wspomaganie w gastronomii
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
Kuchnie świata
6
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Przedmiot kierunkowy do wyboru 8
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności w gastronomii
3
ZAL-O
ZAL
Warsztaty
Wykład
15
30
Technologia ciast i deserów
4
ZAL-O
EGZ
BRAK
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Ćwiczenia
35
15
0
Technologia czekolady i karmelu
3
ZAL-O
EGZ
BRAK
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Ćwiczenia
30
15
0
Technologia surówek i sałatek
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
10
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Baristyka
1
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
15
Projektowanie potraw i napojów
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 10
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 9
2
Seminarium kierunkowe
2
ZAL-O
Seminarium
30
Slow food
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Sztuka dekorowania stołów i potraw
1
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
15
Technologia potraw dietetycznych
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
20
Technologia potraw z ryb i owoców morza
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
15
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Kuchnia molekularna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Praca dyplomowa
15
ZAL
Pracownia dyplomowa
125
Przedmiot kierunkowy do wyboru 11
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 12
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 13
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Seminarium dyplomowe
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
Technologiczne projektowanie w gastronomii
5
ZAL-O
ZAL
BRAK
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Ćwiczenia
45
15
0
SUMA
30,0