Ergonomia

Ergonomics

2021L

Kod przedmiotu1700SX-MK-ERGON
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak ćwiczeń
Opis wykładówErgonomia – podstawowe pojęcia i definicje. Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. Główne nurty w ergonomii: ergonomia stanowiska pracy (wysiłek fizyczny na stanowisku pracy, wysiłek psychiczny na stanowisku pracy, dostosowanie antropometryczne stanowiska pracy, materialne środowisko pracy), ergonomia produktu – inżynieria ergonomicznej jakości, ergonomia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ergonomia pracy stojącej i siedzącej.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przybliżenie studentom podstawowych zagadnień zawiązanych z ergonomią rozumianą w sensie interdyscyplinarnym, uświadomienie zagrożeń i problemów (także zdrowotnych) związanych z niewłaściwymi rozwiązaniami ergonomicznymi na stanowiskach pracy zawodowej oraz w życiu pozazawodowym a także korzyści wynikających z prawidłowych działań w tym zakresie.
Literatura podstawowa1) Górska E, Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015, s. 1-469 2) Wojsznis M., Ergonomia - ocena stanowisk pracy., Wyd. Politechniki Poznańskiej., 2018-, s. 1-148 3) Błaszczok M., Ergonomia bezpiecznej i higienicznej pracy., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2018, s. 1-249
Literatura uzupełniająca1) Górska E., wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Praktyka stosowania ergonomii., 2011r., tom , 1-205s. 2) Batogowska A., wyd. WSP Olsztyn, Podstawy ergonomii., 1998r., tom , 1-129s. 3) Jabłoński J., wyd. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Ergonomia produktu, ergonomiczne zasady projektowania produktów., 2006r., tom , 1-452s.
Uwagi