Badania konsumenckie

2022Z

Kod przedmiotu61S2-BAK
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kaczmarczyk S., Badania marketingowe metody i techniki, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1995 2) Szreder M. , Metody i techniki sondażowych badań opinii, Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004 3) Kowalczuk I. , Zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych - aspekt marketingowy, SGGW, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi