Browarnictwo

2022Z

Kod przedmiotu61S2-BRO
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kunze W., Technologia piwa i słodu, Piwochmiel Warszawa, 1999 2) Lewis M, Young T., Piwowarstwo, PWN, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi