Informatyka stosowana

2022Z

Kod przedmiotu61S2-INFS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńKOMPUTEROWE:ĆWICZENIA: Tworzenie dokumentów tekstowych z zastosowaniem zaawansowanych metod edytora tekstu. Wykorzystanie zaawansowanych funkcji i technik przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym wraz z analizą danych statystycznych i inżynierskich. Tworzenie i wykorzystanie baz danych. Techniki prezentacji multimedialnych danych i wyników. WYKŁADY
Opis wykładówIA KOMPUTEROWE:ĆWICZENIA: Tworzenie dokumentów tekstowych z zastosowaniem zaawansowanych metod edytora tekstu. Wykorzystanie zaawansowanych funkcji i technik przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym wraz z analizą danych statystycznych i inżynierskich. Tworzenie i wykorzystanie baz danych. Techniki prezentacji multimedialnych danych i wyników. WYKŁADY:
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kopertowska M., Sikorski W., Funkcje w Excelu w praktyce, PWN, 2006 2) Masłowski K., Excel 2003 PL. Ćwiczenia zaawansowane, Helion, 2004 3) Kopertowska M., Zaawansowane możliwości arkusza Excel 2000PL. Ćwiczenia., Mikom, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi