Język obcy B2+

2021L

Kod przedmiotu61S2-JOB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnedeklarowana znajomość języka obcego na poziomie B2
Opis ćwiczeńWprowadzenie i wyćwiczenie materiału leksykalno-gramatycznego umożliwiającego przygotowanie do komunikacji w języku obcym w zakresie tematycznym dotyczącym wybranych elementów języka specjalistycznego; analiza tekstów naukowych i dyskusja, rozwiązywanie zadań i ćwiczeń językowych, tłumaczenie tekstów; prezentowanie rozmaitych metod uczenia się, zachęcanie do samooceny, samodzielnego poszukiwania prawidłowości językowych i formułowania reguł; różnorodność form pracy (indywidualna, w parach, w grupach) i typów zadań pozwalających na uwzględnienie w procesie nauczania indywidualnych uzdolnień i cech charakteru studentów.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaKształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych, pozwalających studentom na rozumienie, tłumaczenie i posługiwanie się leksyką specjalistyczną z zakresu danego kierunku studiów na poziomie B2+
Literatura podstawowa1) Michael Krüger, Motive Kompaktkurs, Hueber, 2016 2) Virginia Evans, Jenny Dooley, Ryan Hallum , Food Service Industries , Express Publishing, 2017 3) Jenny Dooley, Virginia Evans, Ryan Hayley , Cooking, Express Publishing, 2017
Literatura uzupełniająca1) Ariane Archambault, Jean Claude Corbeil, wyd. Reader's Digest, Wielojęzyczny słownik wizualny: leksykon tematyczny, 2004r., tom
Uwagi