Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywności

2022L

Kod przedmiotu61S2-MBZ
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMikrobiologia
Wymagania wstępneznajomość drobnoustrojów występujących w żywności oraz podstawowych informacji na temat ich metabolizmu
Opis ćwiczeń
Opis wykładówCharakterystyka chorobotwórczych bakterii występujących w żywności oraz metod ich eliminacji w gastronomii. Toksyczne metabolity bakterii i grzybów. Mechanizmy chorobotwórczości mikroflory zanieczyszczającej żywność. Przegląd przepisów prawnych regulujących aspekty mikrobiologicznego bezpieczeństwa żywności.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Metody wykrywania mikroorganizmów chorobotwórczych. Wrażliwość mikroflory chorobotwórczej na wybrane czynniki fizyczne i chemiczne wykorzystywane w gastronomii.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat mikroflory chorobotwórczej występującej w żywności, mechanizmach chorobotwórczości, sposobach zapobiegania zatruciom pokarmowym oraz elementów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Uświadomienie odpowiedzialności pracowników gastronomii w kształtowaniu bezpieczeństwa potraw.
Literatura podstawowa1) Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności, C.H. Beck, 2010, s. 13-137 2) Kołożyn-Krajewska D., Higiena produkcji żywności, SGGW Warszawa, 2019, s. 9-32
Literatura uzupełniająca1) Zadernowski M., Zadernowska A., Obiedziński M., Zadernowski R., wyd. ODDK Gdańsk, HACCP Katalog zagrożeń biologicznych, fizycznych i chemicznych, 2008r., tom , 7-33s.
Uwagi