Marketing w gastronomii i hotelarstwie

Marketing in gastronomy and the hotel industry

2022Z

Kod przedmiotu61S2-MGH
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sala J. , Marketing w gastronomii, PWE, 2011 2) Hulten B., Broweus N., van Dijk M., Marketing sensoryczny, PWE, 2011 3) Turkowski M. , Marketing usług hotelarskich, PWE, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi