Organizacja bankietów i przyjęć

2022L

Kod przedmiotu61S2-OBP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceSavoir vivre, Komputerowe wspomaganie w gastronomii
Wymagania wstępneOrganizacja usług gastronomicznych
Opis ćwiczeńPraktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na wykładach. Rodzaje przyjęć i style obsługi konsumenckiej. Ustawienia stołów, nakrycia, zastawa stołowa, dekoracja - w dobrym stylu i zgodnie ze współczesnymi trendami. Planowanie i rozliczanie kosztów przyjęć okolicznościowych. Tworzenie menu w zależności od zleconej imprezy. Rodzaje przekąsek i przystawek, podział, charakterystyka, zastosowanie. Zapoznanie z technologią sporządzania mini-porcji bankietowych.
Opis wykładówOmówienie podstawowych rodzajów przyjęć okolicznościowych, technik i formy przyjmowania zleceń na przyjęcia okolicznościowe. Zasady organizacji przyjęć, planowanie menu, zasady ustawienia stołów, nakrycia i ich dekoracja. Techniki obsługi, zasady rozliczania przyjęć okolicznościowych. Komunikacja interpersonalna i sposoby rozmowy z klientem. Cechy osobowościowe dobrego organizatora imprez okolicznościowych.
Cel kształceniaZapoznanie z podstawowymi założeniami dotyczącymi: liczby gości, menu, pory podawania potraw, dekoracji, zapotrzebowania na zastawę stołowa, elementów dekoracyjnych. Wdrożenie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym podejściu z klientem. Umiejętne rozliczanie kosztów. Nabycie umiejętności organizacyjnych, komunikatywnych, interpersonalnych przy współpracy z klientem.
Literatura podstawowa1) Szajna R., Ławniczak D., Ziaja A., Organizacja obsługi przyjęć okolicznościowych [w]: Obsługa gości (konsumentów) część 2., Wyd. REA, 2009, s. 94-133 2) Szajna R., Ławniczak D., Organizowanie przyjęć okolicznościowych w zakładzie gastronomicznym [w]: Usługi gastronomiczne. Podręcznik dostępny w formie pdf. , Wyd. REA, 2015, s. 315-335 3) Czarniecka-Skubina E., Organizacja produkcji gastronomicznej [w]: Technologia gastronomiczna., Wyd. SGGW, 2016, s. 632-652
Literatura uzupełniająca1) Wieloautorska pozycja, Przewodnik po nowoczesnych eventach. Event narzędziem marketingu. Dostęp on-line w formie pdf., Wyd. MARKETER+., 2018, s. 100-131 2) Michniewicz I., Peć M., Organizacja imprez i uslug turystycznych., t. 5, Wyd. REA, 2015, s. 84-143 3) Konarzewska M., Posiłki codzienne i okolicznościowe z elementami obsługi konsumenta [w]: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem., t. 3, Wyd. REA, 2009, s. 283-329
Uwagi