Obsluga klienta w hotelarstwie i gastronomii

2022L

Kod przedmiotu61S2-OKHG
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sobczak-Matysiak J., Psychologia kontaktu z klientem, WSB, 1998 2) Zemke, R., Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów, Kluwer, Wolters, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi