Organizacja usług gastronomicznych i hotelarskich

Organisation of gastronomic and of hotel services

2021L

Kod przedmiotu61S2-OUGH
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówharakterystyka rodzajowa obiektów bazy noclegowej. Usługi hotelarskie (pojęcie, cechy, podział, przykłady). Klasyfikacja działalności gastronomicznej, podział zakładów gastronomicznych. Usługi gastronomiczne, zasady planowania i organizacji imprez okolicznościowych. Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich. Zarządzanie ceną, promocją i dystrybucją. Zarządzanie jakością w gastronomii i hotelarstwie. Procesy decyzyjne. Systemy motywacji pracy. Nowe tendencje w rozwoju usług gastronomicznych i hotelarskich. Komunikacja niewerbalna i międzykulturowa. Współpraca i współdziałanie podmiotów związanych z organizacją usług gastronomicznych i hotelarskich.,ĆWICZENIA:Zapoznanie z treścią sylabusa, harmonogram zajęć, zasady realizowania i zaliczania ćwiczeń. Ocena predyspozycji do pracy w branży gastronomiczno-hotelarskiej, ustalenie roli w zespole. Planowanie i organizacja pobytu gości w obiekcie hotelarskim. Organizacja przyjęć okolicznościowych. Organizacja konferencji. Opracowanie misji przedsiębiorstwa. Planowanie i organizacja usług przedsiębiorstwa gastronomicznego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Knowles T., Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWN, 2001 2) Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, PWE, 2010 3) Witkowski C., Hotelarstwo Cz.1. Podstawy hotelarstwa, rozdziały: 3, 6, 11., PWE, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi