Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze gastronomiczno-hotelarskim

2021L

Kod przedmiotu61S2-PAP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (zasada społecznej gospodarki rynkowej, zasada wolności działalności gospodarczej), 2. Zasady ewidencji działalności gospodarczej w Polsce (wnioski i formularze rejestrowe), 3. Prawo kontroli i nadzoru państwa w gospodarce. Administracja gospodarcza. Reglamentacja działalności gospodarczej (koncesja, zezwolenie, w tym na sprzedaż alkoholu, działalność regulowana, w tym prowadzenie biura podróży), 4. Formy organizacyjno-prawne wykonywania działalności gospodarczej, 5. Podstawowe rozwiązania prawne ustawy o usługach turystycznych, 6. Podstawowe umowy cywilno-prawne, w tym umowa najmu lokalu, umowa franchisingu, umowa o podróż, 7. Odpowiedzialność hotelarza za rzeczy gościa hotelowego, odpowiedzialność biura podróży za zmarnowany urlop.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bogusława Gnela (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów - rozdziały: II (2.1), III, V (5.1-5.2), VI (6.1-6.3), XI , Wolters Kluwer, 2019, s. 37-208 2) Mirosław Nesterowicz, Prawo turystyczne - rozdział II, Wolters Kluwer, 2016, s. 122-159 3) Marek Wierzbowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz (red.), Prawo gospodarcze. Aspekty publicznoprawne - rozdziały: VIII i IX, Wolters Kluwer, 2020, s. 190-347
Literatura uzupełniająca
Uwagi