Pracownia magisterska

2022L

Kod przedmiotu61S2-PRAM
Punkty ECTS
Typ zajęć Pracownia magisterska
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi