Praktyka zawodowa

2021L

Kod przedmiotu61S2-PZAZ
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzającenie wymagane
Wymagania wstępnepodpisanie umowy o odbycie praktyki zawodowej z zakładem, program praktyki
Opis ćwiczeńAWODOWE:Rodzaje stanowisk pracy w poszczególnych działach zakładu gastronomicznego oraz zakresem organizacji produkcji. Struktura zatrudnienia. Charakterystyka poszczególnych działów produkcji typowych dla zakładu, w którym odbywa się praktyka. Czynnościowy schemat technologiczny wybranych potraw lub grup potraw lub działu produkcyjnego Zestawienie maszyn i urządzeń wraz z ich rozmieszczeniem w zakładzie. Ocena jakości surowca, półproduktów i wyrobów gotowych. Sposób mycia o dezynfekcji maszyn i urządzeń
Opis wykładówI ZAWODOWE:Rodzaje stanowisk pracy w poszczególnych działach zakładu gastronomicznego oraz zakresem organizacji produkcji. Struktura zatrudnienia. Charakterystyka poszczególnych działów produkcji typowych dla zakładu, w którym odbywa się praktyka. Czynnościowy schemat technologiczny wybranych potraw lub grup potraw lub działu produkcyjnego Zestawienie maszyn i urządzeń wraz z ich rozmieszczeniem w zakładzie. Ocena jakości surowca, półproduktów i wyrobów gotowych. Sposób mycia o dezynfekcji maszyn i urządzeń.
Cel kształceniaUtrwalenie i poszerzenie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności praktycznych nabytych na zajęciach dydaktycznych; poznanie i krytyczna analiza zasobów technicznych zakładu gastronomicznego (stan wyposażenia, jego innowacyjność), poznanie i krytyczna analiza linii technologicznej w zakładzie gastronomicznym (rozmieszczenie maszyn, urządzeń oraz pomieszczeń, systemy kontroli produkcji i produktów), poznanie i krytyczna analiza uwarunkowań ekonomicznych działalności zakładu gastronomicznego oraz środowiskowych aspektów produkcji (gospodarka odpadami, ściekami, ochrona środowiska), a także analiza aspektów społecznych, marketingowych i administracyjnych funkcjonowania zakładu, analiza potencjału organizacji oraz identyfikacja ryzyk i szans.
Literatura podstawowa1) WNoŻ, Zasady odbywania praktyk zawodowych; Etapy postępowania ws. realizacji praktyk zawodowych, wyd. strona www WNoŻ., www.uwm.edu.pl/wnoz, bieżący
Literatura uzupełniająca
Uwagi