Rachunek ekonomiczny w gastronomii

Economic calculations in gastronomy

2022Z

Kod przedmiotu61S2-REG
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Nastaj W., Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk, 2008 2) Świderska G., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa, 2007 3) Janiszewski S., Kołaczyk Z., Pietraszewski M., Rachunkowość przedsiębiorstw gastronomicznohotelarskich, eMPi2, Poznań, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi