Systemy zarządzania jakością żywności

2021L

Kod przedmiotu61S2-SZJZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka , C.H. Beck, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi