Współczesne trendy żywieniowe w gastronomii

2021L

Kod przedmiotu61S2-WTZG
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładównaczenie żywienia w zachowaniu zdrowia. Racjonalne żywienie i jego rola w zapobieganiu zaburzeniom odżywiania. Żywienie spersonalizowane. Diety alternatywne. Technologia potraw o charakterze prozdrowotnym. Superfoods czyli super żywność. Industrializacja produkcji żywności w XXI, a współczesna dezindustrializacja. Trendy żywieniowe w gastronomii obecnie i w przyszłości. Oddziaływanie procesów cieplnych na składniki bioaktywne owoców i warzyw.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Omówienie programu ćwiczeń. Projektowanie posiłków dla zdrowej, dorosłej osoby stosującej dietę roślinną. Projektowanie posiłków w diecie eliminacyjnej. Projektowanie posiłków z zastosowaniem zasad diety makrobiotycznej. Projektowanie posiłków z zastosowaniem zasad diety ketogennej. Projektowanie posiłków z wykorzystaniem produktów/składników określanych jako super foods. Technologia sporządzania posiłków dla zdrowej, dorosłej osoby stosującej dietę roślinną. Technologia sporządzania posiłków w diecie eliminacyjnej. Technologia sporządzania posiłków z zastosowaniem zasad diety makrobiotycznej. Technologia sporządzania posiłków z zastosowaniem zasad diety ketogennej. Technologia sporządzania posiłków z wykorzystaniem produktów/składników określanych jako super foods.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jarosz M. (pod red.0, Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu, Wydawnictwo Instytutu Żywności i Żywienia, 2017 2) Jarosz M. (pod red.), Normy żywienia dla populacji Polski, Wydawnictwo Instytutu Żywności i Żywienia, 2017 3) Włodarek D., Lange E., Kozłowska L., Głąbska D., Dietoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014 4) Szajewska H., Horvath A. (pod red.), Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży, Medycyna Praktyczna, 2017 5) wieczorek-Chełmińska Z., Nowoczesna dietetyczna książka kucharska, wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011
Literatura uzupełniająca
UwagiĆwiczenia prowadzone są w pracowni dietetycznej i pracowni technologicznej