Ziołoznawstwo

2022Z

Kod przedmiotu61S2-ZIOL
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pajor Wiktor, Przyprawy ziołowe w kuchni, Interspar, 2007 2) Trojan Eleonora, Tradycyjne przyprawy, zioła. Rośliny lecznicze i mieszanki przypraw, AA, Kraków, 2010 3) Szymanderska Hanna, Z łąki na talerz, Świat Książki, Warszawa, 2014 4) Iwaniuk Arkadiusz, Atlas ziół krajowych, Bellona, Warszawa, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi