Żywienie w sporcie i rekreacji

2022Z

Kod przedmiotu61S2-ZSR
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceChemia organiczna, Biochemia żywności, Podstawy żywienia człowieka
Wymagania wstępneZnajomość budowy chemicznej podstawowych składników pokarmowych, znajomość podstawowych szlaków metabolicznych organizmu człowieka.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWybrane zagadnienia z biochemii wysiłku fizycznego. Podstawy metabolizmu mięśniowego. Białko w sporcie i rekreacji. Węglowodany w sporcie i rekreacji. Tłuszcze w sporcie i rekreacji. Składniki mineralne (makro -, mikroelementy, pierwiastki śladowe) i w sporcie i rekreacji. Witaminy w sporcie i rekreacji. Płyny w sporcie i rekreacji - bilans wodny. Suplementacja w sporcie i rekreacji. Zasady żywienia w wybranych dyscyplinach sportowych (piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo, lekkaatletyka ze szczególnym uwzględnieniem konkurencji biegowych, tenis). Zasady żywienia młodego sportowca.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy dotyczącej przemian metabolicznych w organizmie sportowca ze szczególnym uwzględnieniem metabolizmu mięśniowego, zaleceń żywieniowych (białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, składniki mineralne) w sporcie i rekreacji. Przekazanie wiedzy nt. suplementów żywieniowych w sporcie i rekreacji, zasad żywienia młodego sportowca. Nabycie umiejętności oceny składu ilościowego i jakościowego diety w sporcie i rekreacji.
Literatura podstawowa1) Friedrich W., Optymalne żywienie w sporcie. Dieta dostosowana do dyscypliny sportu, MedPharm Polska, 2020, s. 1-216 2) Zając A i inni, Żywienie i suplementacja w sporcie rekreacji i stanach chorobowych, Wydawnictwo AWF Katowice, 2014, s. 283-334
Literatura uzupełniająca1) Moughan R.J., Burke L.M., wyd. Medicina Sportiva, Żywienie a zdolność do wysiłku, 2000r., tom
UwagiCykl wykładowy realizowany w jednostkach 3h tygodniowo.