Kanoniczno-cywilna - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

5 - letnie (10 semestrów)

Magister kierunek Prawo Kanoniczne

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent uzyskał przygotowanie do podjęcia pracy w sądownictwie kościelnym w charakterze sędziego, adwokata, notariusza, promotora sprawiedliwości, obrońcy węzła małżeńskiego, audytora oraz w kościelnym poradnictwie prawnym, a także do pracy w charakterze prawnika ze specjalizacją prawa kanonicznego w kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych, w instytucjach finansowo-bankowych, w jednostkach administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem łacińskim jako językiem specjalistycznym w zakresie prawa kanonicznego. Absolwent powinien nabyć nawyk ustawicznego kształcenia oraz być przygotowany do podejmowania prac badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia powszechnego prawa kanonicznego
5
Język łaciński 3
5
III - Kierunkowe
Normy ogólne prawa kanonicznego
5
IV - Specjalnościowych
Postępowanie cywilne
4
Prawo cywilne
5
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Język łaciński 4
5
Podstawy eklezjologii i sakramentologii
3
Prawo o ludzie Bożym
5
Teologia biblijna
4
Teologia moralna
4
III - Kierunkowe
Historia kościelnego prawa polskiego
4
IV - Specjalnościowych
Przedmiot do wyboru
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Prawo o ludzie Bożym
5
III - Kierunkowe
Kanoniczne prawo małżeńskie
5
Kanoniczne prawo procesowe
5
Prawo o sakramentach
5
IV - Specjalnościowych
Język łaciński 5
5
Przedmiot do wyboru
2
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Kanoniczne prawo małżeńskie
5
Kanoniczne prawo procesowe
5
IV - Specjalnościowych
Język łaciński 6
5
Prawo rodzinne i opiekuńcze
5
Przedmiot do wboru
2
Przedmiot do wyboru
2
VI - Praktyka
Praktyka kanoniczno-cywilna 1
5
ZAL-O
Praktyki
40
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Kanoniczne prawo karne
0
Prawo zakonne
5
Seminarium
10
IV - Specjalnościowych
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru
2
SUMA
19,0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Kanoniczne prawo karne
0
Kościelne prawo publiczne
3
Seminarium
10
IV - Specjalnościowych
Polskie prawo karne
4
Procedura karna
2
Przedmiot do wboru
2
Przedmiot do wyboru
2
VI - Praktyka
Praktyka kanoniczno-cywilna 2
4
ZAL-O
Praktyki
40
SUMA
27,0

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium
10
IV - Specjalnościowych
Prawo Kościołów Wschodnich
5
Prawo i procedura administracyjna
5
Prawo kanonizacyjne
5
Prawo wyznaniowe
5
SUMA
30,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium
10
IV - Specjalnościowych
Negocjacje i mediacje prawnicze
4
Prawo Unii Europejskiej
5
Prawo karne skarbowe
3
Psychologia sądowa
4
Separacja prawna małżonków
4
SUMA
30,0