Zarządzanie innowacjami - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne

Wydział Nauk Ekonomicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
przedmiot kształcenia ogólnego
2
ZAL-O
Wykład
16
II - Podstawowe
Marketing
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
12
Matematyka
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
36
24
Mikroekonomia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
27
18
Prawo gospodarcze
2,5
ZAL
Wykład
30
Repetytorium
2
ZAL
Wykład
18
Zarządzanie
4,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
27
12
III - Kierunkowe
Grafika inżynierska
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Fizyka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
27
27
Makroekonomia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
14
16
Statystyka
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
27
14
III - Kierunkowe
Eksploatacja maszyn
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
16
Finanse
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
27
16
Mechanika
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
16
8
Nauka o materiałach
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
Przedmiot do wyboru 2 - F2
7,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
24
24
Wprowadzenie do techniki
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
27
16
SUMA
31,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Badania operacyjne
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
14
Ekologia i zarządzanie środowiskowe
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
27
18
III - Kierunkowe
Informatyka w projektach inżynierskich
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
Logistyka w przedsiębiorstwie
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
27
16
Metrologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
16
Rachunkowość
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
27
16
Społeczna odpowiedzialność biznesu
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
8
Zarządzanie produkcją i usługami
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
27
16
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Strategie produktów innowacyjnych
2,5
SUMA
29,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Projektowanie inżynierskie
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
Rachunek kosztów dla inżynierów
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
27
16
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
27
16
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Transport i spedycja
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
8
V - Specjalizacyjne
Podstawy inżynierii produkcji
2,5
SUMA
20,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0