Badania operacyjne

Operational research

2020Z

Kod przedmiotu2263N1-BADOP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kukuła K., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, 2015 2) Sikora W., "Badania operacyjne", wyd. PWE., PWE, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi