Ekologia i zarządzanie środowiskowe

Ecology and environmental management

2020Z

Kod przedmiotu2263N1-EIZS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającenie wymagane
Wymagania wstępnewiedza matematyczna, przyrodnicza
Opis ćwiczeńNaliczanie opłat należności i odszkodowań za wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Ocena rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Naliczanie kar za korzystanie ze środowiska niezgodnie z przepisami prawa. Wizja terenowa, pomiar drzew i obliczanie opłat za usuwanie drzew i krzewów. Inwentaryzacja i nanoszenie zmian na mapach.
Opis wykładówDefinicja środowiska i jego zasobów. Wpływ gospodarki na środowisko. Problemy ekologiczne wywołane rozwojem gospodarczym. Kryzysy a katastrofy ekologiczne. Rozwój zrównoważony w przepisach prawa. Przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska i przyrody.
Cel kształceniaWiedza: Nabycie przez studentów wiedzy o obowiązkach przedsiębiorców oraz naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Poznanie podstaw prawnych zakresu zarządzania środowiskiem(decyzje administracyjne na korzystanie z zasobów środowiska przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne). Umiejętności: Nabycie umiejętności naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Kompetencje/Postawy Kształtowanie obywatelskiego poczucia odpowiedzialności za środowisko.
Literatura podstawowa1) Łaguna T.M. i M. Witkowska-Dąbrowska (red.), Zarządzanie środowiskiem, t. -, wyd. Ekonomia i środowisko., 2010, s. 230
Literatura uzupełniająca1) Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, t. -, , wyd. PWE Warszawa, 2004r.,, s. 250
Uwagi