Eksploatacja maszyn

Machine Operation

2019L

Kod przedmiotu2263N1-EKSPLMAS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Michalski R., Niziński S., Podstawy eksploatacji obiektów technicznych, Wydaw. ART, 1997 2) Georg-Wilhelm Werner, Praktyczny poradnik , Konserwacja maszyn i urządzeń, Wydaw. Alfa-WEKA Sp.z o.o., 2003 3) Nizińki S., Eksploatacja obiektów technicznych, Wyd. ITE, Radom, 2002 4) Jaźwiński J., Ważyńska – Fiok K., Bezpieczeństwo systemów, PWN, 1993
Literatura uzupełniająca
Uwagi