Finanse

Finance

2019L

Kod przedmiotu2263N1-FIN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dobosiewicz Zbigniew, Wprowadzenie do finansów i bankowości, PWN, 2007 2) Sierpińska Maria Jachna Tomasz, Metody podejmowania decyzji finansowych, PWN, 2017 3) Ciołek Maciej, Finanse przedsiębiorstw w zadaniach i przykładach, www.CeDeWu.PL., 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi