Informatyka w projektach inżynierskich

2020Z

Kod przedmiotu2263N1-IWPI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, informatyka
Wymagania wstępneumiejętność pracy z arkuszami kalkulacyjnymi, bazami danych i aplikacjami typu CAD
Opis ćwiczeńWindows Seven - instalacja i obsługa systemu. Obsługa oprogramowania inżynierskiego typu CAD. Projektowanie i pisanie makr i modułów. Posługiwanie się makrami i modułami w arkuszach kalkulacyjnych. Współużytkowanie danych przez aplikacje. Tworzenie projektów inżynierskich za pomocą modeli przestrzennych.
Opis wykładówPodział systemów informatycznych. Windows Seven – instalacja, obsługa systemu. Narzędzia administracyjne. Wolne oprogramowanie stosowane w działalności inżynierskiej. Praca z programami typu CAD. Praca z programami typu CAD. Projektowanie obiektów technicznych z wykorzystaniem modeli przestrzennych. Obliczenia inżynierskie w komputerowych systemach obliczeniowych.
Cel kształceniaObsługa, użytkowanie i projektowanie aplikacji wspomagających pracę inżyniera. Wyszukiwanie informacji w bazach danych związanych z działalnością inżynierską.
Literatura podstawowa1) Mendrala D., Szeliga M., Windows 7 PL. Ćwiczenia praktyczne., Helion, 2009 2) Mendrala D., Szeliga M., Access 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne., Helion, 2014 3) Kazimierczak G., Pacula B., Budzyński A., Solid Edge. Komputerowe wspomaganie projektowania., Helion, 2004
Literatura uzupełniająca1) Producent oprogramowania., Instrukcja obsługi programu Autodesk 123D Design., 2015r., tom 2) Producent oprogramowania., Instrukcja obsługi programu Maxima - Computer Algebra System., 2015r., tom
Uwagi