Logistyka w przedsiębiorstwie

Logistics in the enterprise

2020Z

Kod przedmiotu2263N1-LWPRZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńLogistyka procesów produkcji. Logistyczna obsługa klienta. Ustalenie kryteriów wyboru dostawców i ich ocena. Określenie stałej lokalizacji obiektu (zakładu produkcyjnego, składu) z wykorzystaniem techniki sieciowej.Planowanie i organizacja transportu. Wybór gałęzi transportu. Tworzenie harmonogramu transportu. Planowanie zasobów dystrybucji - metoda DRP
Opis wykładówIstota i przedmiot logistyki, zadania stawiane logistyce, kategorie logistyki, strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki, logistyka w procesach produkcyjnych, istota i rola procesów logistycznych w funkcjonowaniu organizacji, organizacja logistyki w przedsiębiorstwie, procedury logistyczne, miejsce logistyki w strukturze organizacyjnej. Planowanie i organizacja procesów logistycznych w organizacji, zarządzanie procesami logistycznymi. Ewolucja logistyki, funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Elementy logistycznej obsługi klienta, formy, standardy i poziom logistycznej obsługi klienta. Transport w logistyce. Logistyka globalna.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu działań logistycznych w przedsiębiorstwie. Uświadomienie znaczenia procesów logistycznych w sprawnym funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa i jego procesach produkcyjnych.
Literatura podstawowa1) BEIER F. J., RUTKOWSKI K., "Logistyka", SGH, 2004 2) Ciesielski M., Zarządzanie łańcuchami dostaw , PWE, 2011
Literatura uzupełniająca1) Blaik Piotr, wyd. PWE, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, 2010r., tom
Uwagi