Marketing

Marketing

2019Z

Kod przedmiotu2263N1-MARK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaE. Michalski, 2004r., "Marketing. Podręcznik akademicki", wyd. PWN, t.1-220, 2) K. Przybyłowski i inni, 1997r., "Marketing.", wyd. Dom Wydawniczy ABC, t.1-350,
Literatura uzupełniająca
Uwagi