Mechanika

Mechanics

2019L

Kod przedmiotu2263N1-MECH
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jan Misiak, Mechanika techniczna. Statyka i wytrzymałość materiałów, t. 1, WN WNT, 2017 2) Jan Misiak, Mechanika techniczna. Kinematyka i dynamika, t. 2, WNT, 1998 3) Tadeusz Niezgodzinski, Michał E. Niezgodzinski, Zbiór zadan z mechaniki ogólnej, WN WNT, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi