Metrologia

Metrology

2020Z

Kod przedmiotu2263N1-METROL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jakubiec W., Malinowski J., Metrologia wielkości geometrycznych. , WNT, Warszawa, 2004 2) Białas S., Metrologia techniczna z podstawami tolerowania wielkości geometrycznych., WPW, Warszawa, 2006 3) Ratajczyk E., Współrzędnościowa technika pomiarowa. Maszyny i roboty pomiarowe., WPW, Warszawa, 2005 4) Borzykowski J., Współczesna metrologia. Zagadnienia wybrane., WNT, Warszawa, 2004 5) Massalski J.M., Stadnicki J., Legalne jednostki miar i stałe fizyczne., PWN, Warszawa, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi