Mikroekonomia

Microeconomics

2019Z

Kod przedmiotu2263N1-MIKRO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Begg D., Ficher S., Dornbusch r.,, Mikroekonomia, t. 1, Wyd. PWE, 2014 2) Dębniewski G., Pałach H., Zakrzewski W.,, Mikroekonomia , wyd. UWM , 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi