Przedmiot do wyboru 2 - F2

2019L

Kod przedmiotu2263N1-PDW-2-F2
Punkty ECTS 7,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi