Prawo gospodarcze

Economic law

2019Z

Kod przedmiotu2263N1-PGOSP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.OLSZEWSKI, Publiczne prawo gospodarcze, WOLTERS KLUWER, 2019, s. 492
Literatura uzupełniająca
Uwagi