Projektowanie inżynierskie

2020L

Kod przedmiotu2263N1-PINZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceTechnologie informacyjne, grafika inżynierska
Wymagania wstępneUmiejętność sprawnego posługiwania się technologiami informacyjnymi, znajomość zagadnień związanych z grafiką inżynierską
Opis ćwiczeńPrzykłady obrazów rastrowych i wektorowych. Projekt kalendarza, folderu reklamowego lub instrukcji obsługi. Zastosowanie programów komputerowych do matematycznych obliczeń inżynierskich. Rysowanie części obiektów technicznych za pomocą programów komputerowych. Tworzenie profili i ich wymiarowanie. Konstruowanie kształtu przez wyciąganie, obracanie, pochylanie profili. Konstruowanie brył cienkościennych. Prosty model złożony 2-3 elementów.
Opis wykładówProjektowanie jako podstawowy element działalności inżynierskiej. Przedmiot projektowania, Metody i techniki wspomagające projektowanie. Kształtowanie Wybranych charakterystyk obiektów technicznych. Komputerowe wspomaganie procesu projektowania. Zapis konstrukcji i jego formy. Zapis typowych postaci konstrukcji-przypomnienie wybranych zagadnień. Zapis układu wymiarów-przypomnienie wybranych zagadnień. Zapis zasady działania środków technicznych. Komputerowo wspomagany zapis konstrukcji.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z komputerowymi programami do grafiki komputerowej, obliczeń matematycznych i modelowania obiektów technicznych. Zapoznanie z wybranymi modułami pakietów Corel, Mathcad i Solid Edge.
Literatura podstawowa1) Gendarz P., Salamon S., Chwastyk P., Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa, 3014 2) Luźniak T., Solid Edge ST. Krok po kroku. Rysowanie i modelowanie tradycyjne., GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o., 2009 3) Warneński M., Menchen P., Budzyński A., Modelowanie i edycja synchroniczna w Solid Edge ST. Zbiór ćwiczeń., GM System, Wrocław, 2013 4) Zimek R., ABC CorelDRAW X6 PL., Wydawnictwo Helion, Gliwice , 2012 5) Gajewski R., Jaczewski M., PTC Mathcad Prime 3.0. Obliczenia i programowanie., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
Literatura uzupełniająca1) Kazimierczak G., Pacula B., Budzyński A. , wyd. Wyd. HELION, Gliwice, Solid Edge. Komputerowe wspomaganie projektowania., 2004r., tom 2) Palczek W. , wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, Mathcad 12, 11, 2001i, 2001, 2000 w algorytmach., 2005 r., tom
UwagiGrupy ćwiczeniowe maksymalnie 16 osobowe.