Podstawy inżynierii produkcji

2020L

Kod przedmiotu2263N1-PIP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Karpiński T., Inżynieria produkcji, WNT, 2004 2) Frączyk A. Mazur P. , Technologia metali i tworzyw sztucznych cz. II, III, UWM, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi