Strategie produktów innowacyjnych

Strategies of innovative products

2020Z

Kod przedmiotu2263N1-SPIN
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Adam Rudzewicz, Anna Strychalska-Rudzewicz, Strategie produktów innowacyjnych , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013 2) Henryk Mruk, Strategia produktu, PWE, 1994 3) Philip Kotler, Fernando Trias de Bes, Marketing lateralny, PWE, 2004 4) Ireneusz Rutkowski, Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi